Update #4: De Brusselaars betrekken bij het ontstaan van een breed mobiliserend en gedragen stadsproject

Hoe kunnen we Brussel in de aanloop naar 2030 samen vormgeven, besturen en nog verder democratiseren? Hoe kunnen vele Brusselaars, in het bijzonder de Brusselaars die vandaag jonger dan 30 zijn, maar die Brussel in 2030 samen op de schouders zullen nemen, in de komende jaren hun stem laten weerklinken en hun zeg doen over de stad waarin zij in 2030 graag zouden leven? En hoe kunnen we die stemmen en voorstellen meenemen in ons traject naar Brussels 2030, culturele hoofdstad van Europa? Hoe kunnen burgervoorstellen en culturele praktijken elkaar versterken?

David Van Reybrouck, auteur en oprichter en gangmaker van G1000, formuleerde in de reflectiekamer van 17 december een eerste voorstel voor hoe we in de volgende, voorbereidende jaren tot een participatief proces kunnen komen dat beantwoordt aan die noodzaak om de Brusselaars te betrekken bij het ontstaan van breed mobiliserend en gedragen stadsproject. In de volgende maanden zullen we dat voorstel verder uitwerken, met de bedoeling om er in september van dit jaar concreet mee aan de slag te gaan. Jonge Brusselaars tussen 6 en 25 jaar, de brede en diverse Brusselse civiele samenleving: zij zullen in 2022 en 2023 bevraagd worden over hun ideale Brussel. In samenwerking met het Brussels Parlement zullen we die suggesties en voorstellen meenemen en verwerken tot een reeks opties en mogelijkheden voor het samenleven in Brussel. En zij zullen mee de wervelkolom vormen van wat in 2024 het project moet worden dat we zullen voorstellen aan Brussel en Europa.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close