Update #3: Toekomstplekken bouwen waar verandering zich vermenigvuldigt

Op 15 oktober 2021 werd in de reflectiekamer van gedachten gewisseld over één van de sleutelvragen van het stadsproject dat Brussels 2030 graag wil ontwikkelen: hoe kunnen we als Brusselaars in het volgend decennium onze stad samenbouwen en maken – zijn publieke ruimte, zijn straten en pleinen, zijn gebouwen en infrastructuren? Hoe kunnen we dat doen op een manier die bijdraagt tot de belangrijke transities waar Brussel voor staat, op het vlak van ecologie, democratie, gelijkheid en dekolonisatie? En hoe kunnen kunstenaars en cultuurwerkers daarin ook een rol spelen?

In dat kader gaf Joachim Declerck als lid van de reflectiekamer een presentatie van ‘De Grote Verbouwing’, een langdurig project voor de transformatie van Brussel waaraan hij werkt met zijn collega’s van Architecture Workroom. ‘De Grote Verbouwing’ investeert in concrete toekomstplekken: een straat, een buurt, een huis, waar we als burgers onze krachten kunnen bundelen en zo kunnen komen tot de noodzakelijke verandering van onze leefomgeving. Op zoveel mogelijk plekken in de stad met kunstenaars, denkers en burgers samen bouwen aan zulke toekomstplekken waar verandering zich vermenigvuldigt: het zou één van de krachtlijnen van Brussels 2030 kunnen worden.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close