Update #13: Brussels2030 groeit: oproep tot spontane gemotiveerde kandidaten om je schouders te zetten onder het project Brussel2030 Culturele hoofdstad van Europa

UPDATE 17/10: DE VACATURES ZIJN GESLOTEN

Iets meer dan een jaar geleden gaf de Brusselse Hoofdstedelijke regering Jan Goossens en Hadja Lahbib de opdracht om tegen 2024 het Brusselse kandidaatsdossier voor culturele hoofdstad van Europa 2030 voor te bereiden. Brussels2030 is een groot en inspirerend project voor onze stad en voor ons gewest. We hebben ervoor gekozen om met Brussels2030 niet enkel aan een kandidaatsdossier te werken, maar ook om de civiele maatschappij nu al te mobiliseren voor dit project: laten we van Brussel de culturele hoofdstad van Europa maken, en het ook blijven. Het is van belang voor ons allemaal.

Ons stadsproject begint vorm te krijgen: in juni 2022 heeft Brussels2030 een eerste tussentijdsverslag overhandigd aan de regering en in juli werd een eerste Summer Assembly georganiseerd, waar bijna duizend mensen aan hebben deelgenomen. Brussels2030 heeft deze zomer ook al 15 participatieve en culturele projecten in de publieke ruimte ondersteund.

Vanaf deze herfst zullen er ook verschillende werven worden opgestart:

  • een traject met de Brusselse jeugd voor een Jongerencoalitie  
  • een project rond toekomstplekken in diverse wijken,
  • en projecten met de kunst- en cultuursector.

Zo hopen we nieuwe perspectieven voor Brussel te creëren, en daarvan de eerste ontwerpen voor te stellen tijdens de zomer van 2023. Het project voor 2030 zal jaar na jaar opschalen, we blijven het gefaseerd ontwikkelen en uitbouwen.

Dat vraagt allemaal veel energie en engagement!  Hadja Lahbib heeft onlangs een nieuwe functie opgenomen, waar ons hele team haar voor feliciteert. We nemen deze gelegenheid te baat om een oproep en diverse vacatures te lanceren waarmee we ons multidisciplinaire en diverse team, ons inclusieve project en ons ontluikende elan willen versterken.

Dit is een oproep aan:

  • Enthousiaste Brusselaars, die liefst meertalig zijn, die belangstelling en aantoonbare ervaring hebben om als deeltijdse mede-opdrachthouder samen met Jan Goossens deze ambitieuze kandidatuur te trekken. Jouw ervaring blijkt uit verwezenlijkingen op het culturele of artistieke vlak, maar evengoed in organisatorische of zakelijke aangelegenheden, of in andere disciplines die onze werking zouden kunnen verrijken.
  • Eenieder die ons project eenmalig of op regelmatigere basis wil ondersteunen met haar/zijn specifieke expertise en vaardigheden.

Brussels2030 wil collectief werken en heeft regelmatig tijdelijke of projectmatige versterking nodig. Als jij wilt bijdragen aan het project dat van Brussel de Europese culturele hoofdstad zal maken, of als ons verslag je heeft geïnspireerd, neem dan contact met ons op!

Misschien ben jij wel de persoon naar wie wij op zoek zijn!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close