Update #12: Lees ons eerste tussentijds verslag aan de Brusselse regering

Hadja Lahbib en Jan Goossens gingen aan de slag als opdrachthouders van de Brusselse regering in het voorjaar van 2021. Deze functie omvat onder meer de voorbereiding van de kandidatuur van Brussel om in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa te worden.

In dit verslag rapporteren we over onze werkzaamheden en beantwoorden wij tevens een aantal specifieke vragen, zoals gevraagd in de overeenkomst die we met het Gewest hebben gesloten. Maar we delen nog veel meer informatie en beschrijven een gedeeltelijke en mogelijke eerste visie. Een onderdeel van deze visie is het vaststellen van een agenda: wat zullen de grote vraagstukken en thema’s van Brussels2030 zijn? We gaan uit van drie perspectieven die in het project hand in hand moeten gaan: de Brusselse verbeelding, de Brusselse (stedelijke) ruimtes en de cocreatie met de Brusselaars. Tegelijkertijd willen we benadrukken dat dit een tussentijds verslag is. Het weerspiegelt het complexe doch zeer motiverende en inspirerende werk in een extreem diverse stad met ongelooflijk veel potentieel. Brussel evolueert geleidelijk aan richting 2030.

Lees de samenvatting:

of download onderaan deze pagina het volledige rapport.

Waarom Brussels2030?

Daar zijn diverse redenen voor. In de eerste plaats is Brussel een stad in volle verandering met verschillende wijken in transitie. Het is ook een jeugdig stadsgewest, met “jonge Brusselaars” en “Brusselse jongeren”. Het project Brussels2030 moet deze uitdagingen aankunnen en de bevolking mobiliseren, zodat de programmering voor 2030 niet louter een “evenementenprogramma” zal zijn, maar een echte uiting van de creativiteit die nodig is voor een stad in permanente evolutie. Het is in deze context dat de kandidatuur van Brussel moet worden begrepen als een echt stadsproject met de ambitie om echt uit te groeien tot de Culturele Hoofdstad van Europa en dit ook te blijven. Dit alles door een levenswijze en solidariteit te uiten waarin een zeer sterke diversiteit wordt geïntegreerd. Na een decennium dat gekenmerkt werd door diverse tegenslagen en crises, is het bovendien uiterst noodzakelijk een bezielend project te ontwikkelen. Wat ten slotte de toekomst van de cultuur in Brussel betreft, konden we vaststellen dat de realiteit van de culturele praktijken in Brussel niet voldoende gedocumenteerd is. Daarom moet er echt werk worden gemaakt van “cultural mapping”, niet alleen om een volledig beeld te krijgen van de culturele infrastructuur, de werking en de invloed, maar ook om al die intermediaire, semipublieke, onbepaalde en informele gebieden en praktijken in kaart te brengen. Dit is misschien de plek waar toekomstige vormen van samenleven worden geboren. Cultuur is in de eerste plaats een praktijk, en pas daarna een bepaalde instelling of een decreet.

Brede stadsmobilisatie

Hoe verloopt de selectie?

Een Reflectiekamer

De drie werven

Rondetafelgesprekken

Samenwerkingsverbanden, verenigingen en platformen

Partnerschappen met andere steden

Governance en financiering

Versterking van structuren

De begroting van het project

Communicatie

Onderweg…

We vatten onze missie en ambitie duidelijk samen. De kandidatuur is gebaseerd op de specifieke kenmerken van Brussel: de meest diverse stad van Europa en nu al de politieke hoofdstad van de Europese Unie. Het is onze ambitie om onszelf te uiten in relatie tot deze Europese positie, in een culturele uitdrukking die de stad ook na 2030 kan markeren. Daartoe moeten tal van praktijken en denkbeelden in beweging worden gebracht richting nieuwe platforms en transversaliteiten. Dat is de grote uitdaging van de co-constructie van het project. Een mobiliserend project voor de hele stad, die tegen 2024 haar imago beter zal moeten definiëren.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close