Open oproep: bouw mee aan het stadsproject van Brussels2030

Brussels2030 is op zoek naar organisaties die samen stad willen maken.

Bepaal mee wat Brussel als culturele hoofdstad van Europa in 2030 teweeg kan brengen voor de stad en de samenleving.

Geef jij mee vorm aan het stadsproject waarop Brussels2030 de kandidaatstelling van Brussel zal bouwen? Wil je mee de ruimtes maken in de stad die het werkterrein, speelveld en podium zullen zijn voor het cultureel en artistiek Brussel, in 2030 en daarna? Wil je er mee voor zorgen dat we via deze concrete plekken de maatschappelijke transities – op vlak van klimaat, ecologie, sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en democratie – kunnen doen landen op een inclusieve manier? Zet dan mee je schouders onder het (ver)bouwen van een netwerk van toekomstplekken!

Deadline voor eerste ronde: 14 maart
Infomomenten: 21 februari, 15 tot 17 uur en 19 tot 21 uur

Brussel en haar stadsmakers

Brussel bruist van de culturele, artistieke en socio-culturele dynamieken. Tegelijkertijd is Brussel rijk aan een actief netwerk van ‘stadsmakers’ die vandaag al van onderuit rechtstreeks of onrechtstreeks een rol opnemen in de stedelijke transformatie(s). Burgerinitiatieven nemen sterke posities in met als doel om de leefbaarheid in de stad te vergroten. Vernieuwende ruimtegebruikers vestigen zich in leegstaande gebouwen en stedelijke tussenruimtes. Toekomstgerichte ondernemers brengen verandering in de manier waarop we consumeren of (lokaal) produceren. Sociaal-ruimtelijke activisten gaan zorgvuldig om met het beheer van water en energie in de stad. Natuurbewegingen proberen de plek van biodiversiteit in te stad te verzekeren. 

Cultureel Brussel als een netwerk van toekomstplekken

Brussels2030 wil deze bestaande bottom-up dynamieken waarderen en zichtbaar maken. We willen de aanwezige krachten bundelen over de verschillende sectoren heen en de verschillende bewegingen zo organiseren dat hun vermogen om mee aan het stadsverhaal te schrijven wordt versterkt. Een stadsproject dat iedereen aanbelangt en uiteenlopende stadsdelen verbindt, van het centrum tot de periferie, van oost tot west. Brussels2030 wil zo, via cultuurproductie, ook stadsmakers ‘in wording’ betrekken bij het bepalen van de maatschappelijke agenda’s. Die krachtenbundeling wil Brussels2030 organiseren in de vorm van samenwerkingen en lokale coalities rond concrete plekken: toekomstplekken.

In toekomstplekken worden abstracte agenda’s concreet. Het zijn gebouwen, wijken, straten, pleinen waar maatschappelijke transities gerealiseerd worden in de praktijk, op vlak van zorg en solidariteit, betaalbaar wonen, mobiliteit, onderwijs, de herverdeling van toegang tot (publieke) ruimte, circulaire en productieve economie, duurzame energie, waterhuishouding, lokale voedselproductie, bodemzorg en biodiversiteit. Huidige en toekomstige stadsmakers en hun partners hebben er hun wortels. Ze gebruiken de omgeving als vruchtbare grond om te experimenteren met het verbeteren van de dagelijkse leefomgeving. Vele toekomstplekken maken systeemverandering mogelijk. De toekomstplekken geven samen vorm aan een stedelijke geografie die de basis vormt voor het stadsproject van Brussels2030.

Participatief onderzoek in 2023, richting realisatie in 2030

Dit terreinwerk per toekomstplek draagt bij aan een breder (stads)verhaal voor Brussels2030. Tijdens de Summer Assembly in de zomer van 2023 bundelen we de inzichten van de verschillende toekomstplekken en leggen we die voor aan andere experten en beleidsmakers. Het artistiek-cultureel zomerprogramma van Brussels2030 kan als kader dienen om dingen te testen en te tonen, om zo naar het stadsproject toe te werken. We maken de agenda op voor het stadsproject van Brussels2030 en schrijven collectief aan een plekgebaseerde aanpak van het cultureel project. Samen bouwen we aan een sterk raamwerk voor de Brusselse kandidatuur als culturele hoofdstad van Europa (in te dienen in zomer 2024).

Concreet willen we in een eerste fase de ontwikkeling van 6 tot 12 toekomstplekken onderzoeken samen met de respectievelijke stadsmakers (in wording). Via participatief actieonderzoek willen we grip krijgen op de kansen en uitdagingen die zij zien bij de collectieve verbouwing van onze leefomgeving tot toekomstplek. In 2023 werken we aan een subjectieve cartografie van de ontwikkelingskansen van elke toekomstplek. Samen met de stadsmakers (in wording) maken we een verbeelding van wat de toekomstplekken kunnen zijn in 2030. Vanaf september begeleiden we de lokale coalities ook bij de uitwerking van de vervolgstappen richting 2030 (vb. organisatievorm en financiering).

Ben jij een stadsmaker (in wording)?  

Klein of groot, nieuw in het veld of al een vaste waarde in Brussel, professioneel of informeel, dat is allemaal oké – motivatie en enthousiasme zijn voor ons het belangrijkst. Je mag direct indienen met (een) (lokale) partner(s), maar ook als individuele organisatie. Een matchmaking met andere stadsmakers (in wording) rond dezelfde plek(ken) maakt deel uit van het traject. Indienen doe je via een eenvoudig formulier. Samen met een externe jury gaan we over tot de selectie van 6 à 12 toekomstplekken met lokale coalities.

De kandidaatstellingen worden beoordeeld op basis van de intentie om:

• deel uit te maken van een lokale coalitie van stadsmakers (in wording)
• te vertrekken vanuit een ruimtelijke verankering in Brussel, al dan niet vanuit een concrete plek
• bij te dragen aan het stadsproject van het Brussels Gewest
• verschillende stedelijke transities aan te pakken
• betrokken publieken te diversifiëren

We houden bij de selectie ook rekening met geografische en thematische diversiteit.

Geïntrigeerd, maar nog met de nodige vragen? Op 21 februari organiseren we twee infomomenten. Ook kun je altijd je vragen stellen aan contactpersoon Maya Galle, via contact@brussels2030.be.

De open oproep en het traject Territorium zijn een initiatief van Brussels2030, Louise Lab (ULB) en Architecture Workroom Brussels vzw.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close