Praktische kant van de Brussels2030 Summer Assembly

4 – 8 juli 2022, Tour à Plomb, Brussel

De Summer Assembly wordt georganiseerd in de Tour à Plomb (Abattoirstraat 24, 1000 Brussel, zie: Tour à Plomb). Deelname is gratis. U kunt bij Tour à Plomb drankjes en versnaperingen kopen, of uw eigen eten en drinken nuttigen.

Doelstellingen: De Assembly wil diverse stedelijke actoren samenbrengen om processen van participatieve stadsontwikkeling op gang te brengen. Tijdens deze vijf dagen zullen we thema’s bespreken die ons allen aangaan: duurzaamheid, nieuwe vormen van democratie, solidariteit en inclusie. Doel is om rijke ontmoetingen en dialogen aan te moedigen. Daarom verwelkomen wij mensen met uiteenlopende persoonlijke, professionele en disciplinaire achtergronden.

Waarden: De Assembly wil dialoog en ervaringsuitwisseling aanmoedigen over de grenzen van disciplines, sectoren, leeftijd en levenservaring heen, voortbouwend op kritische, participatieve en geëngageerde methoden. Daarom vragen wij alle deelnemers om open te staan voor verschillen en elkaar op een respectvolle manier te behandelen.

Diversiteit als troef: Wij moedigen iedereen aan om actief deel te nemen aan de debatten en er attent op te zijn dat anderen daar ook de kans toe krijgen. Uiteraard zijn meningsverschillen OK. Laten we hierbij proberen op de bal en niet op de man te spelen. We hopen op die manier dat de culturele, religieuze, professionele, disciplinaire… diversiteit een troef kan zijn, eerder dan een struikelblok.

Copyright en privacy: Er zal worden gerapporteerd over de activiteiten en de resultaten van de Summer Assembly. Materialen die tijdens de week worden geproduceerd kunnen beschikbaar worden gemaakt op de B2030-website onder Creative Commons licentie. We verzamelen getuigenissen en sommige sessies zullen worden opgenomen. Geanonimiseerd materiaal kan worden gebruikt voor verslaggeving en verspreiding via sociale media of in drukwerk. Alle deelnemers wordt gevraagd de privacy en copyright van anderen te respecteren. 

Letsel, schade of verlies: De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van of schade aan persoonlijke bezittingen.  

Credits & Attesten: Alle deelnemers ontvangen een deelname-attest en zullen worden vermeld als coauteur van de kandidatuur voor Brussel2030.

De Brussels2030 Summer Assembly wordt georganiseerd door Brussels2030, Vrije Universiteit Brussel, Université libre de Bruxelles, Brussels University Alliance (VUB & ULB), Réseau des Arts Bruxelles-Brussels Kunsten Overleg, OpenLab.brussels, Brussels University Alliance, Brussels Studies Institute, Brussels Academy, VUB Crosstalks en weKONEKT.brussels.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close