Over de Brussels2030 Summer Assembly

4 – 8 juli 2022, Tour à Plomb, Brussel

Voor Brussel zal de periode 2020-2030 het decennia van alle uitdagingen zijn. Hoe versterken we de sociale samenhang? Hoe kunnen we de artistieke en culturele sector weer op de been helpen? Hoe kunnen we de grote projecten van de regio en de stad herdenken in termen van superdiversiteit, gelijkheid, duurzaamheid, mobiliteit, en dit gekoppeld aan de grote planetaire uitdagingen? Hoe komen we hier sterker uit? 

Het Hoofdstedelijk Gewest Brussel heeft zich ertoe verbonden te kandideren als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030. Jan Goossens en Hadja Lahbib zijn aangesteld als mandatarissen. Zij bereiden de kandidaatstelling voor tegen 2024. Het project dat zij voorstellen, bouwt op een stadsvisie met kunst en cultuur als hefboom. Het zal uitdrukking geven aan wat we al zijn, de meest diverse stad van Europa, en tegelijkertijd een horizon schetsen voor Brussel als artistieke en culturele referentie in Europa, vandaag en morgen. Het project moet mogelijk gemaakt worden door het maatschappelijk middenveld, de kunsten, de wetenschap, en de vele actoren die de rijkdom van onze stad creëren. Met deze Summer Assembly willen we de dialoog en samenwerking bevorderen over disciplinaire en sectorale grenzen.

De Summer Assembly zal worden georganiseerd in Tour à Plomb (Hageltoren) van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli 2022. We willen verschillende stedelijke actoren samenbrengen, om elkaar te inspireren en een proces van gezamenlijke stadsontwikkeling op gang te trekken.

Wil jij bijdragen aan een meer democratisch, groen, inclusief en zorgzaam Brussel, met cultuur in het hart? Wil jij coauteur zijn van ons verhaal? Wil je je ervaringen en/of ambities delen?

Wees welkom!

De Brussels2030 Summer Assembly wordt georganiseerd door Brussels2030, Vrije Universiteit Brussel, Université libre de Bruxelles, Brussels University Alliance (VUB & ULB), Réseau des Arts Bruxelles-Brussels Kunsten Overleg, OpenLab.brussels, Brussels University Alliance, Brussels Studies Institute, Brussels Academy, VUB Crosstalks en weKONEKT.brussels.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close