Kom naar de eerste Brussels2030 Summer Assembly

Wil je meedenken over de toekomst van Brussel?

4 – 8 juli 2022, Tour à Plomb, Brussel

Beleef vijf prikkelende dagen boordevol keynotes, cocreatie labs, workshops, excursies, filmvertoningen, artistieke voorstellingen, … 

De allereerste Brussels2030 Summer Assembly biedt een open plek waar diverse stedelijke actoren elkaar kunnen inspireren en processen van samenwerking op gang kunnen trekken. Deelnemers zullen actuele uitdagingen verkennen en scenario’s verbeelden voor de toekomst, in de Brusselse context en daarbuiten.

Ons doel is om verrijkende ontmoetingen en dialoog te stimuleren. We verwelkomen daarom mensen met verschillende persoonlijke, professionele en disciplinaire achtergronden. Of je nu een geëngageerde burger of student bent, werkt in een Brusselse organisatie, overheidsadministratie, universiteit, of jouw eigen initiatief wilt opstarten: iedereen is van harte welkom! Er zullen verschillende activiteiten worden aangeboden, bouwend op participatieve methoden. Allemaal zullen ze het project Brussel2030 inspireren.

Wil je bijdragen aan een meer democratisch, groen, inclusief en zorgzaam Brussel, met cultuur in het hart? Wil je meeschrijven aan ons verhaal? Wil je ervaringen en/of aspiraties delen?

Neem deel aan de Brussels2030 Summer Assembly en creëer samen met ons unieke ervaringen van delen, ontdekken, co-creatie en feestelijkheden!

De Brussels2030 Summer Assembly is een van de eerste stappen in de voorbereiding van de kandidatuur van Brussel als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030. De week wordt georganiseerd door Brussels2030, Vrije Universiteit Brussel, Université libre de Bruxelles, Brussels University Alliance (VUB & ULB), Réseau des Arts Bruxelles-Brussels Kunsten Overleg, OpenLab.brussels, Brussels University Alliance, Brussels Studies Institute, Brussels Academy, VUB Crosstalks en weKONEKT.brussels.

Kom je realistische of utopische ideeën, je culturele, maatschappelijke en milieuprojecten uittesten en delen tijdens onze allereerste Summer Assembly.

De Brussels2030 Summer Assembly wordt georganiseerd door Brussels2030, Vrije Universiteit Brussel, Université libre de Bruxelles, Brussels University Alliance (VUB & ULB), Réseau des Arts Bruxelles-Brussels Kunsten Overleg, OpenLab.brussels, Brussels University Alliance, Brussels Studies Institute, Brussels Academy, VUB Crosstalks en weKONEKT.brussels.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close